20.08.2011

Schematy ogrzewcze i inne możliwości

Rozwiązań instalacji CO jest bez liku. Wszystko zależy od wiedzy projektanta, praktyki i doświadczenia wykonawcy, oraz potrzeb, dla których ma pracować ta instalacja. Koniecznością obecnie, jest umiejętnie wykorzystywać (może nie najnowsze) rozwiązania instalacyjne i miniaturyzację urządzeń oraz nowości techniczne w zakresie doboru tych urządzeń, które wspomagają pracę instalacji grzewczych. Wszystko po to aby oszczędzić opał i zwiększyć komfort w miejscu zamieszkania. 

Preferencje regionalne nieraz podpowiadają pewien model ogrzewania, zaopatrzenia w paliwo, gdy w regionie rolniczym, jest nadwyżka słomy, daje to w pewnym sensie argument do jej wykorzystania i zamontowanie kotła do spalania opału wyprodukowanego z odpadów pożniwnych w postaci brykietów lub peletu. Nawet można zamontować taki kocioł w którym będą wstawiane sprasowane całe baloty słomy do spalania. Tu wymagane będzie odpowiednie zaplecze w postaci magazynu zadaszenia itp. czy nawet ciągnika do przewożenia całych balotów słomy. Wymiary balotów słomy 40-45cm x 40-45cm x 85-90cm.

Schematy instalacji ogrzewczych >>>
Schemat co z zaworem czterodrogowym >>>
Ogrzewanie z wymiennikiem płytowym >>>
Wymiana oraz zabezpieczanie kotła >>>
Gdzie jest inne źródło zaopatrzenia w tańszy nośnik energii, wskazane jest by to wykorzystać. Np. wierzba energetyczna, specjalnie wyselekcjonowana odmiana, która daje dużo masy nadającej się do wykorzystania jako opał, lub jeszcze coś innego, tu również należy do tego się odpowiednio przymierzyć i zastosować właściwy kocioł spalający to paliwo.

Stosowanie węgla kamiennego do ogrzewania pomieszczeń, uważam, wynika bardziej z ostatniej tradycji aniżeli niewiedzy o możliwościach wykorzystania innych nośników energii. Chociaż trzeba przyznać, że jest to wygodne, w miarę tanie i efektywne źródło energii. 
_____________________________
Schemat instalacji ogrzewania z pełną automatyką kotła na eko-groszek i zabezpieczeniem przed zamarzaniem naczynia wzbiorczego
 Schemat instalacji ogrzewania z pełną automatyką
i zabezpieczeniem przed zamarzaniem naczynia wzbiorczego
Proste rozwiązanie układu grzewczego z zastosowaniem zaworu trójdrogowego oraz sprzęgła hydraulicznego, które zabezpieczają temperaturę wymaganą dla kotła i niezbędną potrzebną do ogrzania pomieszczeń.Elementy w schemacie
A -czujnik temperatury zewnętrznej
B -sterownik kotła
C -sterownik zaworu trójdrogowego
D -czujnik temperatury cieczy podawanej do grzejników
E -czujnik temperatury kotła


Urządzenia do sterowania zładem grzewczym
I -zawór różnicowy
II -siłownik zaworu trójdrogowego
III -zawór trójdrogowy
IV -pompa zaworu trójdrogowego pracująca na cały zład grzewczy
Sprzęgło hydrauliczne

Zawory kulowe i inne 
1 -zawór odcinający lub RTL
2 -zawory na rozdzielaczu
3 -zawory wyłączające element ogrzewania
4 -zasuwa na sprzęgle hydraulicznym
5 -zawór przy odmulaczu
6 -zawór na rurze wznośnej
7 -zawór odcinający kocioł


Trochę o całości wykonanej zmiany przy kotle i w kotłowni.
Stary kocioł samoróbka, węglowy, dolnego spalania z dużą komorą zasypową o wymiarach; głębokość 45cm, szerokość 45cm, wysokość 95cm z rusztem wodnym i trzema kanałami pionowymi, wykonany na model UKS. Przygotowany do spalania różnych nośników energii, a mianowicie węgla kamiennego różnych granulacji, węgla brunatnego, trociny, wióry, różnego rodzaju i wielkości zrębki i odpady z produkcji drzewnej. Wielkość komory spalania była przygotowana również do spalania słomy sprasowanej w balotach. Taki dwa w jednym nawet trzy, a może cztery, taki na wszystko i na różne okoliczności.

Moc kotła około 30-35kW ogrzewał dwa mieszkania po 120m2. Kocioł był wykonany w roku 1994, niby technologiczny przeżytek i?? do muzeum, jak wszyscy, również ja liczę pieniądze, po otwarciu ściany wodnej kotła zapadła decyzja o przedłużeniu "służby" dla tego urządzenia. Wewnątrz był czysty jak łza.

Po 16 sezonach służby doczekał się przeróbki i wspomagania innymi urządzeniami. Ruszt wodny został podniesiony w górę, jeden kanał pionowy zamknięty, wycięte okienko z komory zasypowej do kanałów dymowych w taki sposób kocioł jest już górnego spalania. Przez boczną ścianę wodną zrobione okienko i wmontowany podajnik żeliwny typu "Brucer" z możliwością spalania ekogroszku, miału węglowego i peletu. Zdemontowano całą instalację CO również stary kocioł gazowy typ EL-KA o mocy 36kW. W miejscu tego kotła jest zewnętrzna część podajnika z motoreduktorem a na nim jest zasobnik na opał o pojemności około 160kg ekogroszku.

Na instalacji, za kotłem, rury 2" z zaworami odcinającymi łączące sprzęgło hydrauliczne (to rura 2 i 1/2" z rozdzielacza poprzedniej instalacji) z zasuwą, która jest potrzebna do ogrzewania awaryjnego gdy brakuje energii elektrycznej, na czas takiego palenia zasuwę odcinającą należy zamknąć, pomaga to w lepszym krążeniu grawitacyjnym. Gdy zasuwy brakuje albo jest otwarta siła czynna grawitacji zostaje niemalże wyzerowana i są trudności z krążeniem cieczy w zładzie.  W normalnym trybie eksploatacji zasuwa jest otwarta a siła czynna jest zbędna, zastępuje ją pompa tłocząc ciecz do instalacji. 

Sprzęgło hydrauliczne jest odpowietrzone bezpośrednio do zbiornika wyrównawczego otwartego rurą, która jest jednocześnie rurą bezpieczeństwa. Jest to zabezpieczenie układu grzewczego przed wzrostem ciśnienia w razie zagotowania się wody w kotle podczas palenia awaryjnego. Takie rozwiązanie spowoduje, że wszystka para wodna będzie odprowadzona do zbiornika wyrównawczego, stamtąd skroplona w postaci wody, rurą wznośną wróci do kotła. Podczas pracy w trybie normalnym zagotwanie wody raczej nie nastąpi, zadziała automtyka i ograniczy podawanie paliwa do palnika pod rusztem wodnym.

Przy zbiorniku wyrównawczym na dole (w schemacie oznaczone nr1) można zamontować zawór odcinający, grzejnikowy lub RTL taki jak do podłogówki. Dlaczego RTL? Ponieważ ten zawór stabilizuje przepływ czynnika grzewczego o zadanej temperaturze w ten sposób można regulować temperaturę wody wpływającej do naczynia, takie rozwiązanie zabezpieczy zbiornik przed zamarzaniem. Ten element instalacji bedzie działać w sposób grawitacyjny. W moim przypadku to nie jest konieczne bo naczynie zostało wbudowane w stropodachu i zaizolowane styropianem, dojście do niego jest od strony dachu.

Dalej zamontowany zawór różnicowy, który powoduje automatyczne przejście zładu do pracy w grawitacji przy braku energii elektrycznej, mimo otwrtej zasuwy na sprzęgle hydraulicznym i zamykany gdy załącza się pompa. Następnym urządzeniem wspomagającym kocioł jest zawór trójdrogowy z siłownikiem elektrycznym, sterowany przez moduł zaworu sprzężony ze sterownikiem. Zastosowano sterownik EXPERT z firmy Elster,  ponieważ jest prosty w obsłudze i posiada inne funkcje, między innymi obsługę zaworu trójdrogowego, gdzie inne urządzenia podobnego typu tego nie posiadały. Sterownik ten, może obsługiwać również pompę ładującą zasobnik cwu, cyrkulację cwu z programem pracy w ciągu doby, pompę wymiennika płytowego, kilka zaworów trójdrogowych w różnych zastosowaniach.

Wszystko sprawdzone, podczas normalnej pracy automatyka utrzymuje zadaną temperaturę w pomieszczeniach a w trybie awaryjnym przy paleniu na ruszcie wszystkie grzejniki płytowe grzeją z wyjątkiem tego z odgałęzieniem w dół zainstalowanym na wysokości kotła.

Zużycie węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2010/2011 było mniejsze o 20% po zamontowaniu podajnika i automatyki sterującej, w stosunku do porównywalnej poprzedniej zimy 2009/2010 gdy używany kocioł węglowy, był jeszcze przed przeróbką.

W tym schemacie jest jednak jedna nieprawidłowość na rurze wznośnej zamontowany został zawór odcinający, którego nie powinno być. Jest wbudowany (po zamontowaniu zdjęto pokrętło) gdyż naczynie wzbiorcze ma pojemność całkowitą 125 litrów i w razie potrzeby spuszczania wody z instalacji, 100 litrów wody jest zaoszczędzone. Schemat ma zaznaczone zespoły zaworów, które pozwalają na wyłączanie części instalacji na czas naprawy i oszczędzanie wody, tej, która jest już przegrzana pracując w instalacji.
________________________
Schemat instalacji ogrzewania z pełną automatyką kotła węglowego zasypowego lub z podajnikiem i zabezpieczeniem przed zamarzaniem naczynia wzbiorczego oraz podgrzewanie cwu z cyrkulacją

Układ ogrzewania z jednym obwodem grzewczym, grzanie ciepłej wody włączone przed sprzęgłem hydraulicznym pozwala na bezkolizyjne utrzymywanie zadanych temperatur dla grzejników i podgrzewacza cwu w zasobniku.


Rozwiązanie to jest rozszerzeniem poprzedniego o elementy z zakresu podgrzewania wody.
Schemat instalacji ogrzewania z pełną automatyką
kotła węglowego i zabezpieczeniem przed zamarzaniem 
naczynia wzbiorczego oraz podgrzewanie cwu

Elementy w schemacie

F -czujnik temperatury wody w zasobniku

Urządzenia do sterowania zładem grzewczym

V -pompa co ładująca zasobnik cwu
VI -pompa cyrkulacyjna cwu

Zawory kulowe i inne

8 -zawory odcinające ładowanie cwu
9 -zespół zaworów przed zasobnikiem cwu z naczyniem przeponowym

Zaznaczyć należy, że temperatura w układzie grzewczym jest stabilna reguluje tym wbudowany zawór trójdrożny. Natomiast podczas podgrzewania wody w zasobniku, temperatura w kotle wzrasta do około 10 stopni Celsjusza powyżej zadanej wartości temperatury cwu. Po wyłączeniu pompy ładującej zasobnik, automatycznie sterownik przejmuje kontrolę nad  temperaturą w kotle (kocioł przechodzi w stan czuwania), a w dalszym czasie zawór trójdrożny przejmuje powoli ten nadmiar ciepła do układu ogrzewczego.
_______________________________________

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz