10.07.2011

Schematy instalacji ogrzewczych

Nie potrzebują ich instalatorzy. Ani fachowcy znający swój fach. Ale często zdarza się, że za wykonanie instalacji grzewczych biorą się inwestorzy indywidualni, twierdząc, że nie święci garnki lepią, każdy głupi, przecież zamontuję pompę itp....
Ta strona jest właśnie dla nich m.in. po to, żeby mogli się o czymś przekonać na własnej skórze a instalator, który przyjdzie poprawiać ich robotę - będzie miał ułatwione zadanie. 
Schematy pochodzą ze strony  www.letorex.com.pl/

Schematy instalacji ogrzewczych, inne możliwości >>> 

Dom ogrzewany grzejnikami plus grzanie ciepłej wody
Najbardziej popularny /najczęściej stosowany/ schemat instalacji grzewczej: dom ogrzewany

Grzejniki plus grzanie ciepłej wody
grzejnikami plus grzanie ciepłej wody na potrzeby domowników poprzez podgrzewacz zasobnikowy ogrzewany bezpośrednio z kotła. Zasobnik wyposażony w pompę cyrkulacyjną ciepłej wody.
Jego wersją jest również ogrzewanie instalacji grzewczej grzejnikowej b e z podgrzewu ciepłej wody. Standardowo zasobnik ciepłej wody należy wyposażyć w przeponowe naczynie rozszerzalne.

______________________________ 
Ogrzewanie grzejnikowe z ogrzewaniem podłogowym plus zasobnik z ciepłą wodą

Ostatnio - coraz częściej spotykany przykład schematu instalacyjnego u nieco bardziej zamożnych inwestorów: ogrzewanie grzejnikowe z ogrzewaniem podłogowym plus zasobnik z ciepłą woda.
Dodaj Ogrzewanie grzejnikowe podłogówka i ciepła woda
Część domu ogrzewana grzejnikami to najczęściej sypialnie i przyziemie, część ogrzewana poprzez ogrzewanie podłogowe to kondygnacja parteru z salonem i wyjściem bezpośrednim na ogród, popularnie zwane podłogówką. Polecam stosowanie mieszacza i zaworu trój drogowego na zasilaniu podłogi. Ciepła woda - bez zmian - grzana bezpośrednio z kotła wyposażona w pompę cyrkulacyjną i naczynie przeponowe.
_______________________________
Dwie podłogówki plus ciepła woda
Stosunkowo rzadki układ: dwie podłogówki plus ciepła woda. Stosowany najczęściej przy dwóch równoległych mieszkaniach lub częściach domu mających pracować w innym rytmie.
Dwie podłogówki i ciepła woda
Życie nie raz dowiodło, że są zwolennicy samego ogrzewania podłogowego.
Ciepła woda grzana poprzez zasobnik. To, że stoi na nim kocioł c. o., nie ma tutaj akurat żadnego znaczenia.
_______________________________  
Ogrzewanie grzejnikowe, dwa niezależne układy ogrzewania podłogowego plus ciepła woda.

Układ hydrauliczny do dużych obiektów: ogrzewanie grzejnikowe, dwa niezależne układy ogrzewania podłogowego plus ciepła woda.
Ogrzewanie grzejnikowe dwa ogzewania podłogowe ciepła woda
 Wymaga zastosowania regulatora pogodowego sterującego czterema pompami grzewczymi ładującymi trzy obiegi grzewcze, jeden obieg grzania ciepłej wody i jedną pompą cyrkulacyjną. Dość drogie wyposażenie kotłowni.
_______________________________
Zasobnikowy podgrzewacz ciepłej wody.
Zasobnikowy podgrzewacz ciepłej wody - niby wszystko proste a ile możliwości, żeby zrobić to inaczej.


Zasobnikowy podgrzewacz ciepłej wody

Na przyłączu dolotowym zimnej wody do zasobnika zamontowany jest reduktor ciśnienia - niezbędny, gdy ciśnienie zimnej wody przekracza 4,8 bar a konieczny wszędzie tam - gdzie chcemy zaoszczędzić koszty związane z wodą i odprowadzaniem ścieków.
Obniżenie ciśnienia zimnej wody z 4 bar do 3 bar - daje oszczędności w zużyciu zimnej wody sięgające 50 %!
________________________________ 
Ogrzewanie grzejnikowe i ciepła woda - osobno zasilane.
Najprostsze układy hydrauliczne, ciężko coś tu zepsuć. Praktyka jednak pokazuje co innego.
Ogrzewanie i ciepła woda zasilane osobno

________________________________
Ogrzewanie podłogowe z rozdziałem systemu hydraulicznego.
W przypadku instalacji ogrzewania podłogowego z rurami bez szczelności tlenowej zaleca się dokonać rozdziału systemu hydraulicznego, aby nie dopuścić do korozji i do tworzenia się osadów.
Ogrzewanie podłogowe z rozdziałem systemu hydraulicznego
Ponieważ występują dwa zamknięte systemy grzewcze, to w obiegu ogrzewania podłogowego należy dodatkowo zamontować zawór bezpieczeństwa oraz naczynie wzbiorcze.
_________________________________
Dwa obiegi grzewcze grzejnikowe: jeden sterowany palnikiem, drugi z zaworem mieszającym plus ciepła woda.
Układ uniwersalny w zastosowaniu. Krzywą grzewczą dla obiegu "palnika" nastawia się w regulatorze ogrzewania na wyższą wartość temperatury zasilania niż dla obiegu z zaworem mieszającym.

Dwa obiegi grzejnikowe sterowany palnikiem izaworem plus cwu
Zawór mieszający zapewnia dokładną regulację temperatury wody grzewczej.

______________________________
Trzy obiegi grzewcze: jeden sterowany palnikiem, dwa z zaworami mieszającymi plus ciepła woda z pierwszeństwem pracy zasobnika.
Konfiguracja uniwersalna w zastosowaniu. Krzywą grzewczą dla obiegu bezpośredniego /palnika/ nastawia się w regulatorze ogrzewania na wyższą wartość temperatury zasilania, niż dla obiegu z zaworem mieszającym.

Trzy obiegi grzewcze i ciepła woda
Zawory mieszające zapewniają uzyskanie równomiernie regulowanej temperatury wody grzewczej w swoich obiegach.
_____________________________
Trzy obiegi grzewcze: jeden sterowany palnikiem, dwa z zaworami mieszającymi plus ciepła woda z pierwszeństwem pracy zasobnika z zaworem przełączającym.
Konfiguracja uniwersalna w zastosowaniu. Krzywą grzewczą dla obiegu bezpośredniego /palnika/ nastawia się w regulatorze ogrzewania na wyższą wartość temperatury zasilania, niż dla obiegu z zaworem mieszającym. 

Trzy obiegi, sterowany palnikiem zaworami i cwu z pierwszeństwem i zaworem
Zawory mieszające zapewniają uzyskanie równomiernie regulowanej temperatury wody grzewczej w swoich obiegach Podgrzewacz zasobnikowy jest sterowany zaworem przełączającym, znajdującym się w bezpośrednim obiegu c.o. /palnika/.
______________________________
Dwa kotły sterowane kaskadowo, trzy obiegi grzewcze: jeden sterowany palnikiem, dwa z zaworami mieszającymi plus ciepła woda z pierwszeństwem pracy zasobnika z zaworem przełączającym.
Kocioł 1 jest kotłem wiodącym. Dwu stopniowy układ regulacji przejmuje kontrolę nad zależną od temperatury zewnętrznej kolejnością włączania kotłów w trybie pracy c.o..

Dwa kaskadowo, trzy obiegi grzewcze, sterowany palnikiem, a dwa zaworami mieszającymi i cwu z pierwszeństwem pracy zasobnika z zaworem przełączającym.
Kocioł 2 jest hydraulicznie odcinany zaworem z siłownikiem. W przypadku zgłoszenia zapotrzebowania na ciepło przez podgrzewacz zasobnikowy zostają uruchomione obydwa kotły. Opcję tę można zmienić w regulatorze sterującym.
_______________________________
Dwa kotły sterowane kaskadowo, trzy obiegi grzewcze: jeden sterowany palnikiem, dwa z zaworami mieszającymi plus ciepła woda z zasobnikiem pracującym w trybie rozdziału.
Kocioł 1 jest kotłem wiodącym. Dwu stopniowy układ regulacji przejmuje kontrolę nad zależną od temperatury zewnętrznej kolejnością włączania kotłów w trybie pracy c.o.
Dwa kotły sterowane kaskadowo, trzy obiegi, sterowany palnikiem, dwa zaworami i cwu z zasobnikiem pracującym w trybie rozdziału.
Kocioł 2 jest hydraulicznie odcinany zarówno przy pracy dla c.o. jak i dla c.w.u. zaworem z siłownikiem.

W przypadku zgłoszenia zapotrzebowania na ciepło przez podgrzewacz zasobnikowy zostaje załączony kocioł 2.
_____________________________
Dwa kotły, dwa obiegi grzewcze z przygotowaniem ciepłej wody plus sprzęgło hydrauliczne.
Ten rodzaj konfiguracji nadaje się do instalacji grzewczych o dużej pojemności wodnej /modernizowane instalacje ogrzewania grawitacyjnego/ oraz do niskotemperaturowych systemów grzewczych.

Dwa kotły, dwa obiegi sprzęgło hydrauliczne i cwu
Regulator steruje zaworami mieszającymi w taki sposób, że w fazie nagrzewania instalacji ze stanu zimnego aż do uzyskania nastawionej wartości temperatury powrotu, woda krąży w tak zwanym małym obiegu poprzez sprzęgło hydrauliczne, wskutek czego kotły ogrzewają się szybciej. Dopiero potem zawory mieszające zezwalają na przepływ podgrzanej już wody do obiegów grzewczych.
_______________________________ 
Dwa obiegi grzewcze, ciepła woda plus sprzęgło hydrauliczne. 
Ten rodzaj konfiguracji nadaje się do instalacji grzewczych o dużej pojemności wodnej /modernizowane instalacje ogrzewania grawitacyjnego/ oraz do niskotemperaturowych systemów grzewczych np. do systemów ogrzewania podłogowego. Regulator steruje zaworami mieszającymi w taki sposób,
Dwa obiegi sprzęgło hydrauliczne i cwu
 że w fazie nagrzewania instalacji ze stanu zimnego aż do uzyskania nastawionej wartości temperatury powrotu, woda krąży w tak zwanym małym obiegu poprzez sprzęgło hydrauliczne, wskutek czego kocioł ogrzewa się szybciej. Dopiero potem zawory mieszające zezwalają na przepływ podgrzanej już wody do obiegów grzewczych.
______________________________
Obieg grzewczy z podniesieniem temperatury powrotu.
Wykorzystano termostatyczny zawór powrotu. Ten rodzaj konfiguracji nadaje się do instalacji grzewczych o dużej pojemności wodnej /modernizowane instalacje ogrzewania grawitacyjnego/ oraz do instalacji podlegających przebudowie z systemu otwartego na system zamknięty.
Obieg grzewczy z podniesieniem temperatury powrotu.
Termostatyczny zawór powrotu należy stosować przy wielkości kotła do 60 [kW]. Podczas zimnego startu instalacji grzewczej następuje hydrauliczne oddzielenie kotła od układu instalacji. Zawór otwiera obieg grzewczy, gdy temp. powrotu osiągnie temp. 45oC. Rozwiązanie tańsze niż zastosowanie zaworu mieszającego._______________________________
Obieg grzewczy z podniesieniem temperatury powrotu plus zasobnikowy podgrzewacz ciepłej wody.
Podniesienie temperatury powrotu z wykorzystaniem termostatycznego zaworu powrotu. Nadaje się szczególnie do modernizowanych instalacji ogrzewania grawitacyjnego, przerabianych na systemy z obiegiem wymuszonym.


Obieg z podniesieniem temperatury powrotu i zasobnikowy cwu.
 Termostatyczny zawór powrotu należy stosować przy wielkości kotła do 60 [kW]. Podczas zimnego startu instalacji grzewczej następuje hydrauliczne oddzielenie kotła od układu instalacji. Zawór otwiera obieg grzewczy, gdy temp. powrotu osiągnie temp. 45oC. Rozwiązanie efektywne i tańsze niż zastosowanie zaworu mieszającego.
_________________________________
Nowoczesny kocioł grzewczy w starej instalacji c.o.
Dzięki sprzęgłu hydraulicznemu pogodzono dwie skrajności zachowując grawitacyjny charakter instalacji c.o. i zapewniając jednocześnie pompowy system dla kotła grzewczego.
Nowoczesny kocioł w starej instalacji co
 Pompa obiegowa zapewnia odpowiednie parametry pracy kotła. Jeżeli sprzęgło hydrauliczne zostanie prawidłowo zaprojektowane i wykonane, to ciśnienie dyspozycyjne w sprzęgle będzie praktycznie równe zeru. Oznacza to, że grawitacyjny charakter istniejącej instalacji c.o. został zachowany jest także równomierny rozdział ciepła.
________________________________
Współpraca kotła na paliwo stałe z kotłem gazowym.
W instalacji typu grawitacyjnego zastosowano obok kotła stałopalnego kocioł gazowy i oba te urządzenia mają pracować alternatywnie.

Współpraca kotła gazowego i węglowego
 Współpraca wodnego kotła stałopalnego z gazowym kotłem grzewczym możliwa jest jedynie wtedy, gdy w układzie instalacji c.o. znajdzie się otwarte naczynie wzbiorcze umieszczone w pomieszczeniu, w którym temperatura uniemożliwia zamrożenie wody w naczyniu.
_________________________________
Trzy obiegi grzewcze: jeden sterowany palnikiem, dwa z zaworami mieszającymi plus ciepła woda z pierwszeństwem pracy zasobnika.
Konfiguracja uniwersalna w zastosowaniu. Krzywą grzewczą dla obiegu bezpośredniego /palnika/ nastawia się w regulatorze ogrzewania na wyższą wartość temperatury zasilania,
Trzy obiegi jeden sterowany palnikiem, dwa z zaworami mieszającymi i cwu z pierwszeństwem pracy zasobnika.
niż dla obiegu z zaworem mieszającym.
Zawory mieszające zapewniają uzyskanie równomiernie regulowanej temperatury wody grzewczej w swoich obiegach.
__________________________________
Trzy obiegi grzewcze: jeden sterowany palnikiem, dwa z zaworami mieszającymi plus ciepła woda z pierwszeństwem pracy zasobnika z zaworem przełączającym.
Konfiguracja uniwersalna w zastosowaniu. Krzywą grzewczą dla obiegu bezpośredniego /palnika/ nastawia się w regulatorze ogrzewania na wyższą wartość temperatury zasilania, niż dla obiegu z zaworem mieszającym.
Trzy obiegi, sterowany palnikiem i zaworami cwu zaworem przełaczającym
 Zawory mieszające zapewniają uzyskanie równomiernie regulowanej temperatury wody grzewczej w swoich obiegach Podgrzewacz zasobnikowy jest sterowany zaworem przełączającym, znajdującym się w bezpośrednim obiegu c.o. /palnika/.
____________________________________
Dwa kotły sterowane kaskadowo, trzy obiegi grzewcze: jeden sterowany palnikiem, dwa z zaworami mieszającymi plus ciepła woda z pierwszeństwem pracy zasobnika z zaworem przełączającym.
Kocioł 1 jest kotłem wiodącym. Dwu stopniowy układ regulacji przejmuje kontrolę nad zależną od temperatury zewnętrznej kolejnością włączania kotłów w trybie pracy c.o.. Kocioł 2 jest hydraulicznie odcinany zaworem z siłownikiem.

Kotły serowane kaskadowo, trzy obiegi, cwu
 W przypadku zgłoszenia zapotrzebowania na ciepło przez podgrzewacz zasobnikowy zostają uruchomione obydwa kotły. Opcję tę można zmienić w regulatorze sterującym. 

___________________________________

Przedstawione schematy hydrauliczne nie zastępują projektu instalacji CO i mogą służyć jedynie do celów poglądowych.

Zamieszczenie tych schematów na tej stronie ma za cel tylko i wyłącznie propagowanie dobrej wiedzy o instalacjach jak również wiedzy o montażu i bezpiecznym użytkowaniu instalacji oraz wszystkich urządzeń współpracujących.W tym miejscu chcę podziękować Panom Inżynierom za te piękne schematy. Być może przyczynią się do lepszej znajomości wiedzy o technice instalatorskiej a "instalatorzy", którzy wszystko wiedzą również może zerkną tu i nie dojdzie do kolejnego wybuchu podgrzewacza lub kotła co.


3 komentarze:

 1. Proszę, proszę.:)) Jakie interesujące schematy.:))

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Strona z tymi schematami jest w sieci już w wielu miejscach. Trzeba tylko cierpliwości by je poszukać w zasobach internetu.

   Usuń
 2. Bardzo ciekawy wpis i ciekawe rozwiązania w kilku schematach.

  OdpowiedzUsuń